נסוך המים – libation d’eau

משנה ראש השנה א’ ב

בארבעה פרקים העולם נדון: בפסח על התבואה,  בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון… . ובחג נידונין על המים.

גמר’

אמר הקדוש ברוך הוא, נסכו לפני מים כדי שיתברכו לכם גשמי ברכה.

משנה סוכה פ”ה


ג’ מִבְּלָאֵי מִכְנְסֵי כֹהֲנִים וּמֵהֶמְיָנֵיהֶן מֵהֶן הָיוּ מַפְקִיעִין, וּבָהֶן הָיוּ מַדְלִיקִין, וְלֹא הָיְתָה חָצֵר בִּירוּשָׁלַיִם שֶׁאֵינָהּ מְאִירָה מֵאוֹר בֵּית הַשּׁוֹאֵבָה. ד’ חסידים יב ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם יג באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהן דברי שירות ותשבחות.והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר, על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, כנגד חמשה עשר שיר המעלות שבתהילים, שעליהן לויים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה.ועמדו שני כהנים בשער העליון טו שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושתי חצוצרות בידיהן.קרא הגבר טז, תקעו והריעו ותקעו. הגיעו למעלה עשירית יז, תקעו והריעו ותקעו.  הגיעו לעזרה, תקעו והריעו ותקעו.  היו תוקעין והולכין יח, עד שמגיעין לשער היוצא מזרח.  הגיעו לשער היוצא ממזרח, הפכו פניהן למערב ואמרו: אבותינו יט שהיו במקום הזה אחוריהם אל היכל ה’ ופניהם קדמה, והמה משתחוים קדמה לשמש, ואנו ליה עינינו.  רבי יהודה אומר, היו שונין ואומרין: אנו ליה, וליה עינינו.

רמב”ם לולב פ”ח

יד מצוה להרבות בשמחה זו. ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה. אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע:

טו השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן. עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה’ אלהיך בשמחה ובטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה’ שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה’ וגו’: בריך רחמנא דסייען:

ג  הַיָּם רָאָה, וַיָּנֹס; הַיַּרְדֵּן, יִסֹּב לְאָחוֹר.

יב וַתִּתְפְּשֵׂהוּ בְּבִגְדוֹ לֵאמֹר, שִׁכְבָה עִמִּי; וַיַּעֲזֹב בִּגְדוֹ בְּיָדָהּ, וַיָּנָס וַיֵּצֵא הַחוּצָה.


Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *